MultimediaWiększość tradycyjnych szkoleń i kursów doszkalających przeprowadzających obowiązkowo dla pracowników wielu korporacji i firm jest zazwyczaj opartych tylko i wyłącznie o wykład jednej osoby. Z tego też wykładu kursanci muszą nie tylko wyciągnąć odpowiednie wnioski, ale także najlepiej zapamiętać jak najwięcej. Jak to jednak uczynić, kiedy wykładowca mówi w sposób zrozumiały tylko dla siebie, a jednocześnie nie wypada go poprosić o wytłumaczenie konkretnych zwrotów, sformułowań, czy też pojęć, gdyż obok nas siedzą nasi współpracownicy, którzy mogą uznać nas za kogoś niezbyt inteligentnego i nierozgarniętego?

Przeprowadzane badania naukowe niezbicie dowodzą, iż kursy i szkolenia przeprowadzane w oparciu jedynie o wykład, czy prelekcję, bez jakiegokolwiek udziału drugiej strony (kursantów), zazwyczaj nie przynoszą odpowiednich rezultatów. Można je jedynie wpisać do CV, czy też życiorysu i przedstawić pracodawcy, jednakże nie będzie się z tym wiązała żadna konkretna wiedza, czy też umiejętności. Co więcej, z ostatnich tego typu badań wynika, iż szkolenia przeprowadzane za pośrednictwem Internetu za dużo bardziej efektywne. Z czego wynikają takie wnioski?

Przede wszystkim nie bez znaczenia jest tutaj fakt, iż tego typu kursy i szkolenia są dużo bardziej multimedialne, a tym samym nastawione na kolokwialnie ujmując „naukę poprzez zabawę”. Wszystkie ważne informacje przedstawiane są nie przy pomocy monotonnego głosu lektora, czy też wykładowcy, ale za pośrednictwem wielokolorowych obrazków, plansz, czy też w niektórych wypadkach filmów i animacji. Wszystko jest robione pod kursanta w taki sposób, aby zapamiętał jak najwięcej informacji nawet przy jego minimalnym zaangażowaniu i wkładzie w kurs. Biorąc pod uwagę fakt, iż mamy obecnie XXI wiek i ciężko jest znaleźć osobę, której obcy byłby komputer, szkolenia internetowe mogą stać się nieodłącznym elementem wszystkich firm, które pragną podążać nie tylko za trendami rynków branżowych, ale także chcą doskonalić swoich pracowników w sposób efektywny.

Pokrewne

Poniżej zamieściliśmy odnośniki do artykułów, które mogą Was zainteresować jeśli chcecie dowiedzieć się coś o e-learningu.

COPYRIGHTS © eLMS.com.pl 2010/2011 wszystkie prawa zastrzerzone

Właściciel strony ma wszelkie prawa do treści i grafiki